Mail: mette@mette.sk

Prečo pracovať u nás.

Mette / Kariéra / Prečo pracovať u nás

Prečo pracovať v Mette, s.r.o. ?

Víziu spoločnosti určuje znalosť problematiky zdravotníctva a služieb ako sú hotely, wellness centrá, reštaurácie a pod. . Stratégia spoločnosti sa zameriava na vysoko kvalitnú ponuku produktov, kde stále budeme inovovať a dopĺňať produkty podľa požiadaviek trhu. Snažíme sa poskytovať najlepšie riešenia v oblasti hygieny, sanitácie a s tým súvisiacich služieb.
Podporujeme a vytvárame prostredie , v ktorom sú rozpoznávané osobné schopnosti, potenciál pre ďalší individuálny rozvoj. Poskytujeme odborné zaškolenie a možnosť osobného rastu.

 

Back to Top