Mail: mette@mette.sk

Kto sme?.

Mette / O nás / Kto sme?

Kto sme?

Sme spoľahlivý partner v oblasti zdravotníctva, čistenia v doprave, antigraffiti službách , hoteloch, reštauráciach, wellness centrách atď….).
Máme jasnú predstavu, kam smerujeme a ako chceme svojim partnerom a dodávateľom v SR pomáhať. A to tiež od začiatku presadzujeme …

Vízie, hodnoty a ciele

V našom pôsobení si uvedomujeme svoju zodpovednosť voči svojim klientom , či už v oblasti zdravia, čistenia , ako i služieb.
Naša vízia je preto vždy umožniť prácu s overenými a najkvalitnejšími produktmi na trhu.
Našim cieľom je poskytnúť partnerom služby rýchle, presné, kvalitné a s dobrým menom v odbore distribúcie K tomu patrí starostlivý výber dodávateľov a hlboká znalosť problematiky . Prinášame na slovenský trh nové technológie a posledné invencie v oblasti výskumu a vývoja.

 

Back to Top