Mail: mette@mette.sk

Krytie operačných prístrojov.

Mette / O nás / Naše divízie / Krytie operačných prístrojov

Microtek Medical

„Toto je o ochrane pacientov a zdravotníckeho personálu v najviac rizikovom prostredí v zdravotníctve.“

Divízia Microtek Medical Vám ponúka už dve desaťročia inovatívne riešenia na redukciu rizika prenosu infekcie,
na ochranu zdravotníckych pracovníkov v každom klinickom prostredí a na zlepšenie klinického výsledku pri maximálnej možnej ochrane pacienta a personálu počas výkonu.
Z laboratória do operačnej sály. Inovatívne riešenia krytia prístrojov od Microteku majú jednoznačne vyššie
hodnoty redukcie rizika a ochrany. Toto nie je len o produkcii krytia na prístroje. Je to viac o rozumnom navrhnutí riešenia funkčnej účinnosti v kritickom momente potencionálneho biologického ohrozenia.

Microtek je líder v ochrane mikroskopov. To isté riešenie ponúkna kamery, C-ramená, lasery, RTG, sondy a iné prístroje a pomôcky.
Od zaciatku až po koniec, Microtek je pojem, ktorý virtuálne pokryje každý kus prístroja vo vašom zariadení.

 

Back to Top