Mail: mette@mette.sk

Obchodná divízia.

Mette / Obchodná divízia

Dezinfekcia a sterilizácia (DEZ)

Divízia Dezinfekcia Vám ponúka široké spektrum dezinfekčných a hygienických prípravkov od nadnárodnej spoločnosti Ecolab. Spoločnosť Ecolab je už viac ako 20 rokov spoľahlivým partnerom v oblasti hygieny, sanitácie, čistenia a úspor energie. Sú to prípravky na dezinfekciu plôch, nástrojov, rúk a pokožky, doplnené umývacími a ošetrujúcimi prostriedkami, dávkovačmi a ďalšími aplikačnými pomôckami.
Naše služby zahŕňajú komplexné riešenie hygieny pre všetky prevádzky zdravotníckych zariadení, ústavov sociálnej starostlivosti, penziónov pre seniorov, domovy dôchodcov a ostatné zariadenia, kde je nutný hygienický poriadok. Komplexnosť spočíva v úplnom poradenstvo – zoznámenie s príslušným zákonom a jeho vyhláškou, zostavenie dezinfekčného plánu na mieru danému zariadení, odborné produktové poradenstvo, preškolenie zamestnancov s novým dezinfekčným poriadkom a správnymi postupmi pri používaní dezinfekčných prostriedkov. Informujeme o novinkách v odbore, ako vedeckých tak legislatívnych. Organizujeme odborné semináre a konferencie.

Patria sem napríklad:
• Dezinfekcia rúk
• Dezinfekcia kože a slizníc
• Dezinfekcia operačného poľa
• Dezinfekcia nástrojov
• Dezinfekcia plôch

Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je nielen odborná, ale aj ekonomická revízie dezinfekčného poriadku. Počas času, kedy máte dezinfekčné poriadok zostavený, mnoho výrobcov rozširuje či upravuje svoje produkty, ktoré by pre Vás mohli byť nielen užívateľsky, ale aj ekonomicky zaujímavé. Preto nás neváhajte kontaktovať. Veľmi radi, Vám revíziu zadarmo urobíme.

 

Back to Top